aben

main-logo

BANNER

OIEA

BANNER CIDTN

CMNyR

TRANSPARENCIA FORMULARIOS

DESCRIPCION
TAMAÑO DESCARGAR
FORMULARIO PARA SOLICITUD DE INFORMACION 60 KB
FORMULARIO DE DENUNCIAS
61 Kb

ENVIAR EL FORMULARIO AL CORREO ELECTRONICO: transparencia@aben.gob.bo